Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Religia

Widzę zagubioną cywilizację kroczącą śladami próżnych głupców
Głupców zwących się kapłanami kościołów
Tworzących kłamliwe systemy
Systemy oparte na kłamstwie i pieniądzach
Widzę jak te kruche systemy zniewalają ludzi
Jak dostojnicy kościoła pływają w pieniądzach od wiernych
Jak budują sobie kościoły --- przybytki boże
jak kupują sobie drogie auta
W zamian obiecują przyszłe życie po śmierci
Straszą karą bożą za złe postępowanie i bunt wobec religii
Mówią jak trzeba : żyć, myśleć, postępować
Wszystko musi być zgodne ze świętą księgą
Świętą księgą napisaną przez bajkopisarza
Nie uznają osiągnieć nauki i techniki
Boją się o rozwój herezji
Nie uznają odstępstw od swych blużnierczych dzieł
Sądzą, że są drogą do prawdy
Nie uznają samoświadomości człowieka za najwyższe bóstwo
Niszczą indywidualność i kreatywność jednostki ludzkiej
Hamują rozwój intelektualny człowieka
Ograniczają ludzką wolność
Tworzą pozory wolności w imię religii
Religia to opium dla ludu
Wprowadza ludzi w dobry nastrój
Odciąga ich od rzeczywistych problemów tworząc bajkowy świat
Religia to żródło : wojen, przemocy, nienawiści
Ludzie się zabijają w imię bajkowego boga
Stając się marionetkami dostojników kościoła
Tworzą podziały i nierówności społeczne w imię religii
Religia ma krew na swoich rękach
Święte inkwizycje w średniowieczu zabijały wybitne jednostki
Kontrreformacja tworzyła cenzurę wpisując wybitne dzieła w indeks ksiąg zaka--
zanych
Chrześcijaństwo zniszczyło kulturę pogan zastępując ją plugawymi zasadami
swej religii
Widzę jak obecnie w Irlandii Północnej
Walczą ze sobą katolicy i protestańci
Ludzie ! Opamiętajcie się !
Chcecie być nadal marionetkami fałszywych proroków głoszących słowa nie ---
nawiści
Chcecie by nadal ci prorocy rozporządzali waszym życiem
Wyzwólcie się z tego szamba
Zacznijcie szanować wartość człowieka
Człowiek jest najlepszym bogiem dla siebie
Jesteście wytworem przyrody
Więc żyjcie zgodnie z rytmem przyrody
Dbajcie o swój rozwój intelektualny
Dbajcie o rozwój nauki i kultury
Szanujcie swą wolność i niezależność, gdyż w przyrodzie panuje wolność
Nie możecie być zmuszeni do wyznawania religii
Bądżcie ateistami
Szanujcie postęp i demokrację bezpośrednią

Autor: 
Kamiński Dariusz