Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Globalny kapitalizm

Patrzcie to jest kapitalism
System gospodarczy, który chce opanować świat
Cechuje go władza absolutna
Totalitarny system rządów
Rządów kryjących się za maską ekonomii
Cechuje go pieniądz
Cechuje go wyzysk
Panowanie rzeczy nad ludżmi
Jednostek nad społeczeństwem
Bogatych nad biednymi
Garstka bogatych burżujów decyduje o losie całych narodów
Wyczerpany biedny lud płaszczy się przed tymi świniami
CHRR ! CHRR ! CHRR !
Cel uświęca środki
Pieniądz rządzi światem
Egoizm, brak solidarności, zniszczenie środowiska naturalnego
Człowiek staje się przedmiotem
Marionetką w rękach burżujów
Burżujów mających władzę i kasę
Burżujów chcących decydować o twoim losie
Mam już tego wszystkiego dosyć !
Mam dość płaszczenia się przed : komercyjnym rynkiem pracy, wolną konkuren-
cją, komercyjną kulturą
Nie chcem być przedmiotem
Pajacykiem pociąganym za sznurki
Chcem realizować swoje zdolności
Chcem, żeby wszyscy realizowali swoje zdolności
Chcem równouprawnienia w społeczeństwie
Chcem równości szans
Chcem : solidarności, miłości i przyjażni między ludżmi
Nie daj się zniewolić przez system
Przyłącz się do nas
Do antyglobalistów walczących z globalnym kapitalizmem

Autor: 
Dariusz Kamiński