Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Pedagogika

Tytułikona sortowania Autor Rok publikacji Odsłony
Edukacja alternatywna Klessa Ludmiła - 4,206
Edukacja niekonwencjonalna Ogórek Katarzyna - 1,880
Gestalt - jedność uczuć, myślenia i działania Muraszko Bożena - 2,357
Inna szkoła jest możliwa Meyer Katarzyna - 2,620
Ivana Illicha "Społeczeństwo bez szkoły" Weber Łukasz - 4,424
Jakie wyzwania stawia współczesnym wychowawcom antypedagogika ? Woźniak Agnieszka - 3,124
Krytyka szkoły tradycyjnej Z - 2,097
Ostatni bastion feudalizmu Szefer Tomasz - 1,463
Pedagogika antyautorytarna (wprowadzenie) Wawrzeczko Bożena - 10,110
Pedagogika emancypacyjna i wolnościowa Łukasik Michał - 13,311
Pedagogika Gestalt jako jedna ze współczesnych teorii wychowania Dobrzyńska Elżbieta - 7,100
Pedagogika niedyrektywna Śliwerski Bogusław - 6,287
Prośba dziecka Korczak Janusz - 1,998
Przykład szkoły alternatywnej Wioletta Sędek - 2,424
Summerhill - bez kar i mundurków Michalak Joanna - 2,397
Szkoły wolne za granicą. Niemcy i Szwajcaria Śliwerski Bogusław - 3,068
Wolność w edukacji Śliwerski Bogusław - 2,070
Wykształcenie tutaj i teraz Goodman Paul - 1,510