Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Pedagogika

Tytułikona sortowania Autor Rok publikacji Odsłony
Edukacja alternatywna Klessa Ludmiła - 4,305
Edukacja niekonwencjonalna Ogórek Katarzyna - 1,930
Gestalt - jedność uczuć, myślenia i działania Muraszko Bożena - 2,404
Inna szkoła jest możliwa Meyer Katarzyna - 2,685
Ivana Illicha "Społeczeństwo bez szkoły" Weber Łukasz - 4,520
Jakie wyzwania stawia współczesnym wychowawcom antypedagogika ? Woźniak Agnieszka - 3,210
Krytyka szkoły tradycyjnej Z - 2,151
Ostatni bastion feudalizmu Szefer Tomasz - 1,518
Pedagogika antyautorytarna (wprowadzenie) Wawrzeczko Bożena - 10,391
Pedagogika emancypacyjna i wolnościowa Łukasik Michał - 13,647
Pedagogika Gestalt jako jedna ze współczesnych teorii wychowania Dobrzyńska Elżbieta - 7,356
Pedagogika niedyrektywna Śliwerski Bogusław - 6,470
Prośba dziecka Korczak Janusz - 2,041
Przykład szkoły alternatywnej Wioletta Sędek - 2,504
Summerhill - bez kar i mundurków Michalak Joanna - 2,449
Szkoły wolne za granicą. Niemcy i Szwajcaria Śliwerski Bogusław - 3,117
Wolność w edukacji Śliwerski Bogusław - 2,127
Wykształcenie tutaj i teraz Goodman Paul - 1,562