Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Radykalny feminizm

Refleksje na temat przemocy seksualnej i walki z nią

Po serii przypadków gwałtów w Zachodnim Bengalu, Chief Minister najpierw zaprzeczył gwałtom, rzucał oszczerstwa przeciw moralności i prawdziwości oskarżeń, a następnie ogłosił ograniczenia dotyczące godzin otwarcia barów, dyskotek, itp.

W Gurgaon, w następstwie gwałtu zbiorowego na pracownicy klubu nocnego, rząd Haryana najpierw ogłosił zakaz pracy kobiet w godzinach nocnych. Gdy ten dyktat spotkał się z oburzeniem, rząd wyjaśnił, że nie ma zamiaru zakazywać kobietom pracować w późnych godzinach, lecz pragnie monitorować zatrudnienie kobiet w tego rodzaju pracy w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

Szef policji w Delhi powiedział ostatnio, że kobiety, które zdecydowały się wyjść o 2 w nocy bez eskorty brata lub męża, nie powinny się skarżyć, że zostały zgwałcone.

Odmawiając czekania: anarchizm i teoria przecięć

Anarchizm może nauczyć się wiele od ruchu feministycznego. W niektórych przypadkach to już się stało. Anarchofeminizm rozwinął analizę patriarchatu, która odnosi się do państwowości. Nauczyliśmy się, że żaden projekt rewolucyjny nie może być skończony, gdy mężczyźni systematycznie dominują i wyzyskują kobiety; wówczas socjalizm to cel pusty, nawet gdy jest „bezpaństwowy”.

Anarchia i kobiety w ujęciu myśli społecznej Emmy Goldman

Myśl społeczna Emma Goldman stanowi egzemplifikację faktu, iż anarchizm jako doktryna i część myśli socjalistycznej, a także ruch społeczny, zawsze interesował się i podejmował się rozwiązania tzw. „kwestii kobiet”. Bez wątpienia, również sama Emma Goldman, pozostaje jedną z najbardziej fascynujących postaci przełomu XIX oraz XX wieku, której poglądy wyprzedziły swą epokę, do tego stopnia, iż (co trafnie spostrzegł Peter Marshall) poglądy anarchistki były zbyt dalekosiężne, zbyt otwarte i postępowe ażeby mogły zostać przyjęte przez inny ruch aniżeli ruch anarchistyczny na początku XX wieku[1].

Niemniej w latach 60-tych oraz 70-tych XX wieku nastąpiło jej ponowne „odkrycie” przez ruch feministyczny, co tylko potwierdza uniwersalizm, wagę oraz doniosłość jej spostrzeżeń oraz analizy.

"Urodzone" do ofiarności. O romansie patriarchatu z kapitalizmem.

We współczesnym polskim dyskursie feministycznym bardzo rzadko wprost wypowiada się założenie o ścisłym związku między patriarchatem i kapitalizmem. Większość badań i analiz akademickich czy artykułów publicystycznych głównego obiegu milcząco wpisuje się w liberalny nurt feminizmu, nawołując do zwiększenia partycypacji kobiet na rynku pracy czy na scenie politycznej. Zostaje tutaj ukryte założenie oczywistości kapitalizmu, zaś stawka w tej grze politycznej sprowadza się wyłącznie do uczynienia z kobiet beneficjentek i podmiotów aktywnie go reprodukujących oraz wspomagających. Z pozycji krytycznych wobec kapitalizmu nawoływania te można potraktować jako czynienie wysługi panującemu systemowi.

W kwestii feministycznej

W okolicach Dnia Kobiet, polska prasa przywykła publikować artykuły dotyczące spraw feministycznych. Krytyczna ich lektura uświadamia nam – moim zdaniem – na ile obecnie obowiązujący dyskurs, różni się od tego, który stał u początków idei tego dnia. Pojawia się jednocześnie pytanie, co to jest radykalny feminizm, o którym się pisze i mówi? Czy to, co było rewolucyjnym zamysłem emancypacyjnym, nie stało się przypadkiem poprawnie sformatowaną politycznie ideologią, która bezpiecznie omija najważniejsze kwestie i dlatego może być głoszona przez mainstreamowe media?

Władza nad kobietami

Aborcja w Polsce jest kosztownym i ciężko osiągalnym dobrem. Dostęp do niej jest bardzo ograniczony i poddany surowym barierom prawnym. Nawet w tych nielicznych sytuacjach, gdy jest ona dopuszczalna, lekarze często odmawiają wykonania zabiegu.

Eksperci i fasolki, czyli dyskursy o ciąży

Kobieta w ciąży nie może przejść niezauważona, znajduje się bowiem w centrum społecznej uwagi. Wszyscy chętnie za nią decydują, dysponują jej brzuchem. Każdy autorytet narzuca jej wytyczne postępowania, przy czym rzadko kiedy pyta o zdanie samą zainteresowaną.

Anarchofeminizm - tożsamość podmiotu działania

Anarchofeminizm jako nurt współczesnego polskiego ruchu anarchistycznego.

Aborcja to nie skandal

Przeczytałam dziś wywiad ze znanym piosenkarzem, który stwierdził, że koszulka z napisem „miałam aborcję” jest tylko po to, żeby szokować. Ten pan najwyraźniej myśli, że aborcja to coś, z czym nigdy się nie zetknął ani nie zetknie i że jego to nie dotyczy. Dlatego spokojnie może stwierdzić, że jest szokujące. Może akurat jego żona nie musiała nigdy tego robić, może żadna z bliskich mu kobiet mu tego nigdy nie mówiła, ale jest małe prawdopodobieństwo, że nikt z jego rodziny i koleżanek nie usunął ciąży. Bo robi to masa kobiet. Może była wśród nich jego matka, babcia, siostra albo przyjaciółka. Może nawet z nim była w ciąży, tylko mu nie powiedziała.

Prawdziwe piękno, czyli gra pozorów

"Prawdziwe piękno" – Manifest

Kanony kobiecego piękna zbyt długo kształtowane były przez wizerunek wychudzonych modelek. Kobiety na całym świecie jasno dają do zrozumienia, że czas to zmienic. A my je w tym popieramy. Odbieramy od nich sygnały nie tylko zakłopotania czy braku tolerancji, ale również te, które świadczą o potrzebie i pragnieniu znacżacych zmian w tym kierunku.

Jesteśmy przekonane, że prawdziwe piękno nie zależy od kształtu, rozmiaru, koloru ani wieku. Uważamy również, że nadszedł czas, by pokazać światu, jakie jesteśmy wyjątkowe. Nikt nie lubi być traktowany stereotypowo. Wierzymy, że każda z nas jest niepowtarzalna.

Chcemy prawdziwie żyć, współtworzyć historię, zaznaczając w niej własny ślad.