Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Lewica

Dlaczego socjalizm?

Czy jest wskazane, aby ktos nie bedacy ekspertem w kwestiach gospodarczych i spolecznych wyrażał poglady na temat socjalizmu? Z kilku powodów uwazam, ze jest.

Ekonomia i socjalizm

Symbolika anarchistyczna

Anarchizm zawsze świadomie się opowiadał za szeroką, a chwilami niejasną platformą polityczną. Uzasadnienie tego jest zdrowe; podręczniki tworzą sztywne dogmaty i tłumią twórczego ducha buntu. Według tych samych zasad i z wynikającymi z tego takimi samymi problemami anarchiści odrzucali "zdyscyplinowane" przywództwo, jakie można znaleźć w wielu innych ugrupowaniach politycznych na lewicy. Uzasadnienie tego również jest zdrowe; przywództwo oparte na władzy jest nieodrodnie hierarchiczne. Wydaje się z tego logicznie wynikać, że skoro anarchistów płoszy wszystko, co statyczne, to zostaną oni również spłoszeni nadmierną rolą symboli i znaków.

Nasz program

Chcemy całkowitej emancypacji umysłowej ludu, chcemy całkowitego wyzwolenia ludu pod względem społeczno-ekonomicznym i politycznym.

I. Emancypacji umysłowej - ponieważ bez niej wolność polityczna i społeczna nigdy nie będzie ani całkowita, ani trwała. Wiara w Boga, wiara w nieśmiertelność duszy i w ogóle wszelki idealizm, jak wykażemy to później, stanowi, z jednej strony, nieodzowną podporę i uzasadnienie despotyzmu, wszelakiego rodzaju przywilejów i wyzysku ludu, z drugiej zaś - demoralizuje lud, dzieli bowiem jego istotę jakby na dwa sprzeczne ze sobą dążenia, pozbawiając go w ten sposób energii niezbędnej do wywalczenia należnych mu z natury rzeczy praw i do zbudowania sobie wolnego i szczęśliwego życia.
Wynika stąd jednoznacznie, że jesteśmy zwolennikami ateizmu i materializmu.

Regulamin Organizacji Bojowej PPS

Wobec możliwie masowych rewolucyjnych wystąpień w kraju i w Rosji zjazd poleca CKR zorganizowanie spiskowej organizacji, która by stanowiła nasze pierwsze szeregi w momencie rewolucji. Do tego zaś czasu CKR kieruje, zgodnie z instrukcją, masowymi wystąpieniami ulicznymi (manifestacjami, zgromadzeniami mas itp.), jeżeli chodzi o cały kraj, i inicjatywą komitetów okręgowych w sprawach lokalnych. Na czele organizacji spiskowo-bojowej stoi wydział. Zadaniem wydziału jest również zaopatrywanie części tej organizacji w broń. Wydziałowi jest powierzona organizacja wykonawczo-terrorystyczna.

§ 1. Celem OB jest:
a) wykonywanie aktów rewolucyjnych różnego rodzaju, których wymaga taktyka rewolucyjna PPS,
b) kierowanie przygotowaniami technicznymi do przyszłej walki zbrojnej.

Anarchizm na ziemiach polskich do 1918 roku i jego zagraniczne powiązania

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1.ISTOTA ANARCHIZMU
2.ŹRÓDŁA ANARCHIZMU ŚWIATOWEGO
2.1.PODZIAŁ ANARCHIZMU NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI
2.1.1.ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY
2.1.2.ANARCHIZM KOLEKTYWISTYCZNY
2.1.3.ANARCHIZM KOMUNISTYCZNY
2.1.4.ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY
2.1.5.ANARCHIZM CHRZEŚCIJAŃSKI (POKOJOWY)
3.ŹRÓDŁA ANARCHIZMU POLSKIEGO
3.1.ODDZIAŁYWANIE ZAGRANICZNYCH PRĄDÓW MYŚLI WOLNOŚCIOWEJ NA POLSKI ANARCHIZM
4.DZIAŁALNOŚĆ POLSKICH ORGANIZACJI ANARCHISTYCZNYCH
5.CHARAKTERYSTYKA POLSKICH TEORETYKÓW ANARCHIZMU
5.1.KIERUNKI AKTYWNOŚĆI IDEOLOGII ANARCHISTYCZNEJ W UJĘCIU POLSKICH TEORETYKÓW ANARCHIZMU.
5.1.1.KRYTYKA RZĄDU I PAŃSTWA
5.1.2.INTERNACJONALIZM I ANTYPATRIOTYZM
5.1.3.KRYTYKA WŁASNOŚCI
5.1.4.KRYTYKA KAPITALIZMU
5.1.5.KRYTYKA SOCJALIZMU PAŃSTWOWEGO

Socjalizm dzieckiem chrześcijaństwa

Dobra nowina o „Królestwie Bożym” zrodziła się wśród ludu i pierwszych a najgorętszych wyznawców znalazła wśród „maluczkich”, wśród cierpiących i troskami życia obciążonych. Jezus, ubogi cieśla, gromadka rybaków, których Chrystus uczynił „rybakami ludzi”, słowem, proletariusze, jakbyśmy dziś powiedzieli, byli pierwszymi głosicielami nowej wiary. A agitacja ich znajdowała odgłos nie wśród „silnych tego świata”, którzy ich prześladowali, lecz w sercach prostych, które łaknęły sprawiedliwości i oczekiwały wybawienia z niewoli. Chrześcijaństwo niewątpliwie w pierwszych swych czasach było religią demokratyczną, religią braterstwa i równości. Pragnienia i nadzieje ludu ówczesnego nie mogły wyrazić się inaczej, jak w formie religijnej.

Tragizm historii czyli 1 maja w retrospektywie

Jasio przez okienko
sztandary zobaczył.
- Czemu ich tak dużo?
- Bo dziś święto pracy!

Tego wierszyka uczyły się dawniej dzieci wszystkich polskich przedszkoli. Żyjący w dzisiejszych czasach Jasio miałby wielkie szczęście gdyby udało mu się przez swe okienko dostrzec podobny widok. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele.

Ateizm - wybór najodpowiedniejszy

Co to jest ateizm? Mówiąc najogólniej jest to zaprzeczenie istnieniu Boga, siły najwyższej, niezależnej od niczego i od nikogo. Istnienie takiej mocy wydaje się absurdalne, co później wyjaśnię. Ateizm wynika z prostej i zrozumiałej obserwacji, iż wszelakie religie wraz z rozwojem kultury zmieniają się i niejako "ulepszają". Nie są one w chwili powstania tworem ostatecznym i dlatego nie można ich uważać ze dzieło najmądrzejszego z mądrych, za dzieło Boga. Najlepszym przykładem jest choćby judaizm, czyli - jak wierzy znaczna część społeczeństwa - religia natchniona przez samego Stwórcę. Zajmijmy się zatem historią tej dość ciekawej wiary.

Krótka historia Rote Armee Fraktion

Rote Armee Fraktion (Frakcja Armii Czerwonej) była skrajnie lewicową organizacją terrorystyczną działającą w dawnym RFN głównie w latach 70-tych, 80-tych aż do oficjalnego rozwiązania w 1998 roku. Powstała po tym, jak studenckie ruchy roku 1968 straciły pierwotny rozpęd i przyniosły częściowe rozczarowanie. Radykalne grupy młodych lewicowców uznały, że jedyną drogą osiągnięcia celów i zmiany kapitalistycznego państwa jest walka zbrojna. Symbolicznymi momentami stały się zastrzelenie 2-go czerwca 1967 studenta romanistyki Otto Ohnesorga podczas demonstracji przeciwko szachowi Persji (Iranu) oraz postrzelenie 11. kwietnia 1968 przywódcy ruchu studenckiego Rudiego Dutschke przez Josefa Bachmanna. Dutschke zmarł kilka lat później w skutek powikłań po tym ataku.

Pragnienie zbytku

Człowiek nie jest wszakże istotą, którą sprawy jedzenia, picia i znalezienia schroniska, mogłyby w zupełności zadowolić. Gdy zaspokoi swe potrzeby materialne z nie mniejszą siłą budzą się w jego duszy pragnienia, którym można by dać miano artystycznych. Ilu ludzi, tyle pragnień. W miarę rozwoju cywilizacji i indywidualności ludzkiej – pragnienia te coraz bardziej się różnicują. Dziś nawet spotkać można wiele osób płci obojga, które wyrzekają się rzeczy najniezbędniejszych dla jakiegoś drobnego przedmiotu zbytku, przyjemności, zadowolenia umysłowego lub materialnego. Chrześcijanin, asceta potępia potrzeby zbytku, ale w rzeczywistości właśnie te drobiazgi przerywają monotonność życia i uprzyjemniają je.