Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Anarchia

Słowo "anarchia" i słowo "anarchizm"

Słowo "anarchia" pochodzi z greki, przedrostek an- (lub a- przed spółgłoskami) znaczy "nie", "niedostatek...", "nieobecność..." albo "brak...", zaś rdzeń archos znaczy "władca", "kierownik", "wódz", "opiekun" lub "autorytet". Lub, jak to ujął Piotr Kropotkin, Anarchia wywodzi się z greckich słów, oznaczających "przeciwko władzy" [Wspomnienia rewolucjonisty].

James Guillaume - zapomniany myśliciel anarchistyczny

W Polsce James Guillaume (1844-1916) jest postacią praktycznie nie znaną – jeżeli jest już kojarzony, to przede wszystkim jako bliski przyjaciel Kropotkina oraz współpracownik Michała Bakunina w MSR. Do tego stopnia pozostaje on postacią nieznaną, że żaden – z wielu – artykułów tego szwajcarskiego anarchisty, współtwórcy Jury i działacza MSR, nie został przetłumaczony na język polski.

Automatycznie rodzi się pytanie: czy Guillaume można włączać do „panteonu” klasyków anarchizmu ?

Demokracja i Anarchia

Szerzące się dyktatorskie rządy we Włoszech, Hiszpanii i Rosji, które budzą taką zazdrość i tęsknotę wśród najbardziej reakcyjnych i strachliwych partii na całym świecie, dostarczyły obalonej „demokracji” swego rodzaju nowego „dziewictwa”. Widzimy więc wiele figur starego reżimu przyzwyczajonych do nikczemnej sztuki politycznej, odpowiedzialnych za represje i masakry pracowników, teraz powracających – tam gdzie nie stracili odwagi – przedstawiających się jako ludzie postępu i próbujących zagarnąć dla siebie [władzę] w najbliższej przyszłości w imię „wyzwolenia”. I biorąc pod uwagę obecną sytuację może im się to udać.

Człowiek w społeczeństwie i historii

Pełen tytuł: "Człowiek w społeczeństwie i historii. Przyczynek do poglądów antropologicznych Michała Bakunina"

"Na mapę świata, na której nie ma Utopii, nie warto nawet spojrzeć, ponieważ brak na niej jedynego kraju, do którego ludzkość stale zmierza, a kiedy ludzkość tam dotrze, zaczyna się rozglądać i spostrzegłszy jeszcze lepszy ląd wciąga żagle na maszty. Postęp jest Utopią wcielaną w życie."

Oscar Wilde

Anarchia (E. Malatesta)

Spis treści
1. Wstęp
2. Jak nalezy pojmować wyrazy: Państwo i Rząd
3. Co to jest rząd. Jak on powstał i rozwiał się. Dla kogo i do czego jest potrzebny.
4. Solidarność
5. Zbyteczność i szkodliwość rządu
6. Co zastąpi rząd
7. Co to jest anarchia
8. Rząd socjalistyczny a anarchia

Wstęp

Wyraz anarchia pochodzi z greckiego i oznacza: bez rządu, stan ludu, który swym życiem społecznym kieruje sam, bez ustanowionej władzy, bez rządu.

Wstęp do anarchizmu

Słowo "Anarchia"

Słowo "anarchia" zawsze używano dla określenia nieporządku i chaosu. Podobnie jest i dzisiaj; "anarchia" w tym znaczeniu wykorzystywana jest przez politycznych przeciwników, by zaszkodzić idei i zafałszować jej prawdziwe oblicze.

Nie warto jednak zagłębiać się w filologiczne dyskusje, gdyż jest to raczej kwestia historyczna. Właściwe znaczenie słowa "anarchia" jest niestety fałszowane przez niesłuszne twierdzenie, że rząd jest organem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, a w konsekwencji stwierdzenia: społeczeństwo bez rządu byłoby skazane na nieład i chaos.

Zarzuty wobec anarchokomunizmu

Rozpatrzmy teraz główne zarzuty przeciw komunizmowi. Większość ich, oczywiście, ma swe źródło w zwykłym nieporozumieniu; ale niektóre poruszają nader doniosłe kwestie i zasługują niewątpliwie na uwagę.