Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Alterglobalizm i antyglobalizm

Esperanto i anarchizm

Język międzynarodowy Esperanto jest językiem planowym, który został? stworzony z myślą o międzynarodowym porozumiewaniu się. Z pośród 1000 znanych projektów języków planowych1 zachował? się jako jedyny w 100 letniej praktyce. W 1887 r. młody żydowski okulista, Ludwik Łazarz Zamenhof (1859-1917) opublikował? w języku rosyjskim pod pseudonimem Dr Esperanto pierwszy podręcznik do nauki międzynarodowego języka Esperanto. Jeszcze w tym samym roku ukazują się także wydania w języku polskim, niemieckim i francuskim. W międzynarodowym języku Zamenhofa, "Esperanto" oznacza "Nadzieję", ponieważ Zamenhof miał? nadzieję na stworzenie języka międzynarodowego do komunikowania się narodów i aby mógł? dzięki temu panować pokój na świecie. Słowo "esperanto" stało się wkrótce nazwą określającą ten język.

Wojna cywilizacji, czyli teoria z odzysku

Teoria światowego spisku islamskiego i zderzenia cywilizacji była kształtowana stopniowo od 1990 roku, aby, po upadku Związku Radzieckiego, dostarczyć zastępczej ideologii amerykańskiemu kompleksowi wojskowo-przemysłowemu. Jej głównymi wynalazcami byli brytyjski orientalista Bernard Lewis, amerykański strateg Samuel Huntington i francuski doradca Laurent Murawie. Pozwala ona usprawiedliwić, w sposób nie zawsze racjonalny, amerykańską wojnę krzyżową o ropę.

"Wolny handel", sprawiedliwy handel i banany

Ekwardorscy eksporterzy bananów płacą cło w wysokości 176 euro za tonę i przez to stają się mniej konkurencyjni w Unii. Teraz złożyli skargę do WTO. Zniesienie ceł popiera też rząd niemiecki.

Unia Europejska narzuca na kraje Ameryki Środkowej kontyngent ograniczający dostęp ich eksportowych bananów na jej rynek. Ma to na celu zapobieżenie stratom ekonomicznym w byłych koloniach krajów członkowskich UE, które również eksportują banany.

Budowanie globalnej wspólnoty

Szymon Andrzejewski: Zajmował się Pan działalnością pomocową i charytatywną już od wielu lat. Na czym ona polegała?

Pięć lat wojny z terrorem. Pożar w głowach ludzi.

Z okazji 5. rocznicy 11 września do kin weszły dwie hollywoodzkie produkcje: "Lot 93" Paula Greengrassa i "World Trade Center" Olivera Stone'a. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest to, że oba filmy w zamierzeniu mają być maksymalnie antyhollywoodzkie: oba skupiają się na odwadze zwykłych ludzi, zrobione są bez gwiazdorskiej obsady, efektów specjalnych, patetycznych, bohaterskich gestów. Zamiast tego widzimy suchy, realistyczny obraz zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w niezwykłej sytuacji. Oba filmy bez wątpienia mają w sobie coś autentycznego - znakomita większość krytyków pochwaliła je za unikanie sensacyjności, za spokojny i powściągliwy styl.

Islam a globalizacja

Wraz z podpisem Salmana Rushdiego na dole dokumentu z globalnym oświadczeniem skierowanym przeciwko "islamskiemu terroryzmowi", tuż po nagłośnieniu sprawy duńskich karykatur, wkroczyliśmy w nową epokę, którą można by nazwać "islamem i globanalizacją" - strefę cienia i niepewności, w której tkwimy skazani na łaskę grymaśnej wiedzy na temat potworów przybierających monstrualne kształty, czyli - w naszym przykładzie - "islamu".

Niewolnictwo w XXI wieku

Zabawkę, którą bawi się twoje dziecko, mógł zrobić niewolnik w Chinach. Dywan, po którym stąpam, mogły utkać zręczne palce dziewczynki z Pakistanu, choć na etykiecie jest nazwa szwedzkiej firmy. Świat jest pełen produktów wytworzonych przez niewolników, półniewolników, prawie niewolników - formy zniewalania ludzi są różne. O niewolnictwie rozstrzyga brak możliwości opuszczenia miejsca pracy. Walcząca z niewolnictwem organizacja Free the Slaves w Waszyngtonie szacuje, że na świecie jest co najmniej 27 mln niewolników. Ludzi pracujących jako półniewolnicy czy prawie niewolnicy może być nawet 200 mln.

Pomoc niezupełnie rozwojowa

Czytam właśnie publikacje Departamentu Współpracy Rozwojowej. Jednostka ta powstała jesienią 2005 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a odpowiada między innymi za planowanie i koordynację polskiej pomocy rozwojowej. Powszechnie uznanym celem pomocy rozwojowej jest poprawa sytuacji ludzi żyjących w ubóstwie poprzez umożliwienie im dostępu do podstawowych dóbr i usług – od wody pitnej, poprzez opiekę lekarską, po szkoły – i/lub wyposażenie ich w umiejętności bądź zasoby umożliwiające im zarobkowanie. Wiele organizacji feministycznych angażuje się w kampanie na rzecz zwiększenia pomocy dla krajów Południa, a także na rzecz abolicji długu „Trzeciego świata“; w tej ostatniej wiodącą rolę odgrywały chrześcijańskie organizacje, które współinicjowały Jubilee Campaign.

Ubogie kraje znajdują drogę ucieczki przed dominacją USA

Michael Shank: W Grudniu 2007 roku, siedem południowoamerykańskich państw otwarło oficjalnie Bank Południa w odpowiedzi na rosnącą opozycję w stosunku do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), oraz innych międzynarodowych instytucji finansowych. Jak ważne jest to przesunięcie i czy będzie ono bodźcem dla innych inicjatyw tego typu w świecie rozwijającym się? Czy na pewnym etapie zminimalizują one zasięg Banku Światowego i MFW?

Sprawiedliwy Handel - jak to działa?

Model Sprawiedliwego Handlu proponuje takie rozwiązanie systemowe, w którym podmioty handlowe (producenci, handlowcy) sprawiedliwie dzielą się korzyściami pochodzącymi z relacji handlowych. Podstawowym wyznacznikiem działalności organizacji fair trade jest równoprawne partnerstwo i obopólny szacunek kształtowany w relacjach producenci – importerzy.