Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Za samorządem pracowniczym

Pełen tytuł: Zdroworozsądkowe argumenty za samorządem pracowniczym

JAK SZEFOWIE BOGACĄ SIĘ NASZYM KOSZTEM?

Co robią szefowie?

- Planują i decydują, kiedy ma być wykonywana praca. Ustalają terminy. To może być wykonywane przez samych pracowników
- Koordynują, upewniają się że zależne od siebie prace są wykonywane. Nadzorują dystrybucję materiałów do tych, którzy ich potrzebują. Często scentralizowana kontrola nad materiałami jest tym co zatrzymuje potrzebne do wykonywania pracy materiały. Wiele decyzji jest nieformalnie podejmowanych przez pracowników.
- Liczą pieniądze, które dla nich zarabiasz.
- Ustalają budżet. Wiele kosztów jest ustalanych przez pracujących, którzy wykonują polecenia szefa. Później ustala on co jest najważniejsze.
- Zatrudniają, zwalniają i przydzielają ludziom zadania
- Im mniej pracuje szef, tym więcej zarabia! Jest tak dlatego, że nie zarabia on na samej pracy. Zarabia on dzięki temu, że zmusza innych do wykonywania większości czynności za jak najmniejsze wynagrodzenie. Dzieje się tak również dlatego, że szefowie używają swojej pozycji do bogacenia się.

Co robią akcjonariusze (kapitaliści)? Nic!

- Kapitaliści kupują część firmy (akcja służy mierzeniu udziału) i otrzymują część zysku z produkcji ( dochód z pracy robotników, zwany "dywidendą") lub pożyczają firmie pieniądze, kupując obligacje i otrzymując procent. Nie pracują na te pieniądze, poza wyborem, przypominającym działanie złodzieja, wybierającego ofiarę.

Skąd pochodzą zyski? Od ciebie!

- Koszt prowadzenia biznesu to pieniądze wydane na pracę, maszyny oraz narzędzia, materiały, wypłaty, pożyczki, utrzymanie i inne działania. Koszt pracy to różnica między przychodami z biznesu a wydatkami na inne niż praca kwestie. Dochód to różnica między wartością pracy a pieniędzmi w rzeczywistości płaconymi przez szefa pracownikom
- Skuteczność szefa jest zwykle mierzona tym jak dużo może z ciebie wycisnąć zysku. Wielu jest opłacanych w akcjach lub udziale w zyskach, aby powiększyć ich chciwość.

Władza szefa to dyktatura.

- Współczesną biurokrację wymyślił, w nazistowskich Niemczech, Max Weber, który oparł ją na wojskowej hierarchii dowodzenia. Odmowa wykonania polecenia skutkuje karą lub zwolnieniem
- Nowoczesną produkcję wymyślił Henry Ford, który chciał zredukować działania pracowników do powtarzalnych ruchów maszyny oraz Fryderyk Taylor, który chciał zminimalizować liczbę ruchów, a zmaksymalizować produktywność każdego pracownika. Szefowie wymyślają zadania aby pozbawić robotników inwencji.
- Wiele miejsc pracy wymaga od ciebie pracy w nadgodzinach. Wielu pracowników otrzymuje ustaloną płacę (zamiast za godzinę) więc mogą pracować tak długo jak szef chce, bez płacenia im nadgodzin.
- Większość miejsc pracy zniechęca pracowników do organizowania się czy pytania zarządu o cokolwiek.
- Wiele miejsc pracy tworzy pozoru udziału pracowników w procesie podejmowania de3cyzji, aby skłaniać ich do szpiegowania się nawzajem.
- W wielu miejscach pracy szpieguje się pracowników przy pomocy zegarów, programów komputerowych, ukrytych kamer, informatorów a nawet prywatnych detektywów. W niektórych przypadkach limitowana jest nawet ilość i długość wyjść do łazienki!
- W wielu wypadkach wymaga się od pracowników noszenia uniformów.

Szefowie są nieefektywni!

- Wielu managerów tworzy niepotrzebną pracę lub zmusza cię do pracowania według ich zasad, tylko po to aby uzasadnić, że są potrzebni i abyś myślał że są niezbędni, abyś mógł pracować
- Wielu tworzy niepotrzebne struktury, pod swoją centralną kontrolą, abyś nie miał danych i informacji potrzebnych w codziennej pracy. Bez szefa dostęp do tych kluczowych informacji byłby zdecentralizowany i bezpośrednio dostępny.

Szefowie mogą cię zabić!

- Praca jest jedną z głównych przyczyn wypadków śmiertelnych oraz problemów ze zdrowiem.
- Wypadki zdarzają się gdy szef chce przyspieszyć pracę, aby zwiększyć zyski.
- Szefowie starają się obcinać koszty, zmniejszając wydatki na bezpieczeństwo w pracy.
- Praca MOŻE być stresująca, ze względu na przepracowanie, prześladowanie, rywalizację, schematyczność, manipulowanie i inne ze strony szefa i współpracowników, którzy myślą że poprzez wejście mu w tyłek mogą awansować. Razem ze stresem wszystko to może odbić się na twoim zdrowiu, osłabić ciało i w efekcie skrócić życie.
- Wypadki w pracy zabijają, ale złe warunki pracy nie są wypadkiem.

Ale pracownikom trzeba mówić co mają robić. Dlaczego?

- Pracownicy współpracują nieformalnie cały czas w pracy, rozmawiając o tym jak wykonywać zadanie, lub rozwiązać problem. Nie pytają szefa, bo on / ona nie wie jak wykonywać pracę.
- Pracownicy regularnie spotykają się z przyjaciółmi czy członkami rodzin, aby podejmować decyzje. Nie potrzebują szefów. Wychodzą razem i spędzają czas. Planują wakacje i wyjazdy. Cały czas "zarządzają" swoim życiem osobistym czy domem.

Ale szefowie chodzą do szkół, aby znać się na zarządzaniu...

- W rzeczywistości większość z nich kończyła kierunki związane z biznesem czy administracją publiczną. Na kierunkach tych uczy się zarządzania funduszami oraz kapitalistycznej ekonomii, ale nie poświęca się uwagi ludziom oraz rozwiązywaniu problemów, które mogą się pojawić. Zyskuje się wiedzę o teorii zarzadzania i motywacji, czyli jak wykorzystywać ludzi używając do tego psychologii. Większość menadżerów (szefów) ma jedynie ukończone, w najlepszym wypadku, studia w biznesie, czyli kapitalizmie, bankowości, księgowości itp.

Ale szefowie tworzą miejsca pracy... Nie!

- Szef tylko cię zatrudnia lub zwalnia. Miejsca pracy są tworzone, ponieważ widzi on możliwość wzbogacenia się. Ilość pracy jest jednak większa niż byłaby bez szefów. Szefowie zrobią wszystko, aby uniknąć zatrudniania nowych pracowników, z przydzielaniem ciągle nowych zadań pracującym włącznie. Kupują maszyny, aby zabierać zatrudnionym pracę i uniknąć płacenia nadgodzin. Nadgodziny kosztują mniej niż zatrudnianie nowych pracowników, ale ci którzy pracują dłużej w rzeczywistości otrzymują mniej pieniędzy niż wynikałoby z długości pracy, ponieważ płacą dodatkowo podatek od dochodów.

Ale mój szef jest "miły" ... Nie ufaj im!

- Szef to szef, szef to szef ...!
- Szef wie że jego praca zależy od umiejętności wykorzystywania cię. Możesz być pewny że usłyszysz od niego to co chcesz usłyszeć. Zachowuje pozory osoby, której ufasz, poniewasz ją znasz.
- Jeśli pracujesz ciężko, zmusi cię do jeszcze cięższej pracy.
- Jeśli dobrze wykonujesz swoje zadanie, będzie krytykował wartość twojej pracy, wiedząc że dzięki temu zyska w oczach swoich przełożonych. Użyje twojej pracy do uzyskania awansu.
- Jeśli pojawia się problem, zrzuci winę na ciebie.
- Jeśli wiesz więcej niż twój szef, będzie on próbował zwolnić cię czy prześladować, abyś sam odszedł lub popełniał błędy, dzięki którym będzie cię mógł wyrzucić. Będzie ci przy tym mówić "chcę ci pomóc" lub "jesteś zbyt dobrze wykwalifikowany na to stanowisko". Gdy to usłyszysz wiedz że twoje dni w tej pracy są policzone.

Co jeśli szef jest właścicielem?

- Po pierwsze małe biznesy są zwykle własnością banku (poprzez raty lub pożyczki) i właściciela ziemi (lokalu) przeważnie poprzez wynajmowanie własności. Zarabiają oni pieniądze, a nie robią nic.
- Sporne jest czy większość właścicieli małych przedsiębiorstw pracuje ciężej niż gdyby pracowali dla kogoś, ale nawet jeśli tak jest, ciągle nie płacą oni pracownikom rzeczywistej wartości pracy. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że ty jeździsz do pracy autobusem, a twój szef ma samochód. Podczas gdy ty wynajmujesz mieszkanie, szef ma cały dom. Faktycznie nie możesz sobie pozwolić, aby żyć tak jak twój szef, a nawet najciężej pracujący szef pracuje na tyle więcej od ciebie, aby usprawiedliwiało to różnice zarobków.

Jeśli będę ciężko pracował i robił to co mi każą, mogę być bogaty i odnieść sukces ...

- Ludzie, którzy ciężko pracują są dobrzy w swojej pracy i zwykle postrzegani przez szefów jako zagrożenie, ponieważ prawdopodobnie wiedzą o swoim stanowisku więcej niż ci na górze.
- Praca dla szefów nie jest rozwijająca. Szansy pojawiają się, gdy twój szef chce zatrudnić lub awansować kogoś, kogo wybierze. Kogoś, kto jak sądzi jest podobny do niego lub jest jego przyjacielem. Nie patrzy przy tym na kwalifikacje.
- Rozejrzyj się wokół. Ilu bogaczy widzisz? Nie ma ich wielu, jeśli weźmiemy pod uwagę ilu nas jest. Zdrowy rozsądek podpowiada, że jeśli odrzuci się większość, czyli tych którzy po prostu odziedziczyli pieniądze, pozostanie tylko garstka. Oni zarobili na akcjach lub własności, a nie na uczciwej pracy. W najlepszym wypadku ciężka praca może zapewnić ci pewien komfort. W najgorszym doprowadzi cię do choroby, a wzbogaci jedynie twojego szefa! Najlepszym sposobem uzyskania pewności, że będziesz pracował dla siebie, jest praca bez szefów!

JAK PRACOWALIBYŚMY BEZ SZEFÓW?

Jak są podejmowane decyzje?

- Pracownicy są zorganizowani w grupy robocze, oparte na wykonywanych zadaniach (miejscach pracy). Decyzje są podejmowane demokratycznie, przez wykonujących pracę.
- Każda grupa wysyła przedstawiciela na wszystkie spotkania koordynacyjne dla swojej sekcji lub zakładu pracy. Każda komitet koordynujący sekcję wysyła reprezentanta do komitetu w miejscu pracy.
- Przedstawiciele mogą być w każdej chwili zmienieni, przez wybierającą ich grupę. Nie mają nad nią władzy.
- Konflikty są rozwiązywane poprzez mediację i arbitraż, przez kogoś neutralnego.

Jak jest zorganizowana praca?

- Grupy robocze planują pracę i rozdzielają zadania. Bez szefa nie musisz czekać na czyjąś zgodę, aby robić coś, co zostało uzgodnione z innymi pracownikami. Pracownicy sami decydują, w których dziedzinach chcą się doskonalić.
- Komitety koordynacyjne ustalają poziom zasobów przeznaczanych na poszczególne projekty. Grupy robocze dzielą informacje na temat sytuacji zakładu.
- Zakładowy komitet koordynacyjny ustala budżet i główne działania, takie jak księgowość, sprzedaż i kupno, tak aby produkcja była kontynuowana dzięki dostępowi do usług i zasobów.
- Nowi pracownicy są zatrudniani, gdy pracujący zgodzą się, że zachodzi taka potrzeba.

Jak są opłacani pracownicy?

- Pracownicy decydują ile dochodu, wynikającego z pracy zostanie przeznaczone na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a ile stanowi wynagrodzenie.
- Bez nakazów pracy od szefów, każde stanowisko staje się równie potrzebne, zarówno praca fizyczna, jak i umysłowa. Pracownicy mogą zadecydować o przyznaniu każdemu takiego samego udziału, lub uzależnieniu pensji od liczby przepracowanych godzin.
- Bez przepłacanych szefów i akcjonariuszy więcej pieniędzy trafia do tych, którzy rzeczywiście pracują.

Co z korzyściami?

- Bez szefów pracownicy nie będą dłużej złem koniecznym. Opieka medyczna, dentystyczna, opieka nad dziećmi, inwalidami, wakacje, urlopy chorobowe i emerytura są uważane za część utrzymania zakładu i opłacane z jego zysków.
- Zakład pokrywa również koszt twoich narzędzi, zabezpieczeń i szkoleń.

Co z awansami?

- Zadania są przydzielane w oparciu o zdolności: co wiesz i co możesz robić. Nie ma "wchodzenia w tyłek" ponieważ nikt nie mówi innym co robić, a ludzie są opłacani na podstawie pracy, a nie pozycji.
- Pracując uczysz się jak wykonywać bardziej skomplikowane zadania. Samorządne miejsca pracy mają procedury wdrażające dla nowych pracowników.
- Jedynym "awansem" jest kwestia odpowiedzialności. Ponieważ nikt nie przewodzi, grupa robocza powierza największą odpowiedzialność, najbardziej zaufanym osobom. Nagrodą jest satysfakcja oraz respekt.
- Poprzez rozwiązanie problemu prawdziwych pasożytów (szefów) będziemy mieli więcej ludzi do pracy. Można wtedy zmniejszyć zakres pracy, którą każdy musi wykonywać, aby być produktywnym. Oznacza to że dzień roboczy może być krótszy, bardziej elastyczny i mniej męczący. Ludzie mogą również wybrać pracę na pół etatu.
- Bez szefa stres w pracy będzie mniejszy.

Co z leniami?

- Unikanie pracy jest zwykle podświadomą odpowiedzią na wyzysk. Bez wyzysku nie byłoby powodów do uciekania od pracy.
- Ci którzy wciąż chcą się przyglądać jak inni pracownicy wykonują większość roboty będą po prostu ich okradać. Od pracowników zależy czy i kiedy czyjeś lenistwo jest nie w porządku wobec innych. Ci którzy będą próbowali zrzucać pracę na innych zostaną wyrzuceni z pracy przez innych zatrudnionych.

Autor: 
Rittenhouse Scott